در این فیلم یک ورق shell را که بصورت مقطع پروفیل بوده را تحت اثر نیروی خمشی بصورت رول در میاوریم که باعث جمع شدن ورق خواهد شد حالت جمع کردن یک کلاف یا نخ و چون تحت شرایط تحلیل دینامیکی بوده میخواهیم میزان deform شدن آن را در نرم افزار آباکوس محاسبه کنیم و برگشت فنری را که بوجود می آید در اثر این شرایط باهم شبیه سازی کنیم

که در فیلم خلاصه دانلود که برای شما قرار داده شده مشاهده می کنید

مدت زمان آموزش این فیلم 7 دقیقه

 

 

آموزش شبیه سازی جمع کردن یا رول کردن ورق پروفیل شکل در آباکوس
آموزش شبیه سازی جمع کردن یا رول کردن ورق پروفیل شکل در آباکوس
آموزش شبیه سازی جمع کردن یا رول کردن ورق پروفیل شکل در آباکوس

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
آموزش شبیه سازی جمع کردن یا رول کردن ورق پروفیل شکل در آباکوس