در این اموزش حل مسایل دینامیکی را در آّباکوس انجام خواهیم داد روی این تمرین از انواع تحلیل های دینامیکی نوع مودال داینامیک را با هم کار خوهیم کرد برای این منظور ابتدا باید فرکانس های طبیعی مدل مان را استخراج و براساس آن حل دینامیکی را انجام میدهیم این تحلیل دینامیکی روی مدل جرثقیل ساحلی که قبلا حالت تحلیل استاتیکی اعمال بار روی آن را انجام داده ایم انجام می شود صورت این مسئله بدین صورت است که یک نیروی 10kn به مدت دو دهم ثانیه به جرثقیل وارد میشود و بررسی می کنیم چه اتفاقی برای سازه ما رخ می دهد ما روی این مثال تنظیمات حل مسایل دینامیکی را کامل توضیح خواهیم داد ترفندها و نکات مورد نظر برای حل مسایل دینامیکی که شما باید در شبیه سازی تحلیل های دینامیکی در آّباکوس رعایت کنید

مدت زمان آموزش این فیلم 21 دقیقه

 

 

 

آموزش تحلیل دینامیکی مودال برحسب فرکانس طبیعی دراباکوس abaqus
آموزش تحلیل دینامیکی مودال برحسب فرکانس طبیعی دراباکوس abaqus
آموزش تحلیل دینامیکی مودال برحسب فرکانس طبیعی دراباکوس abaqus
آموزش تحلیل دینامیکی مودال برحسب فرکانس طبیعی دراباکوس abaqus
آموزش تحلیل دینامیکی مودال برحسب فرکانس طبیعی دراباکوس abaqus
آموزش تحلیل دینامیکی مودال برحسب فرکانس طبیعی دراباکوس abaqus
آموزش تحلیل دینامیکی مودال برحسب فرکانس طبیعی دراباکوس abaqus

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
آموزش تحلیل دینامیکی مودال برحسب فرکانس طبیعی دراباکوس abaqus