در این فیلم آموزشی یک مثال دیگر از مبحث مکانیک شکست که شبیه سازی باز شدن و گسترش ترک در یک ورق فلزی که تحت کشش است را با استفاده از روش xfem میخواهیم با هم در نرم افزار آّباکوس مدل کنیم برای این تحلیل ابتدا باید ورق و ترک بصورت جداگانه مدل شوند یک پارامتر اصلی در رشد ترک مقدار تنش ماکزیمم است که نحوه اعمال آن به آباکوس برای انجام تحلیل گفته شده است همچنین روش های انتشار ترک که با استفاده از دستور Evolution انجام میشود ضمن تمرین بطور مفصل شرح داده شده است که ما از دو نوع enrgey و displacment حالت energey را برای این تمرین تحلیل ترک انتخاب میکنیم

مدت زمان آموزش این فیلم 7 دقیقه

 

 

آموزش شبیه سازی رشد ترک xfemدر نرم افزار آباکوس
آموزش شبیه سازی رشد ترک xfemدر نرم افزار آباکوس
فیلم آموزش شبیه سازی رشد ترک xfemدر نرم افزار آباکوس
فیلم آموزش شبیه سازی رشد ترک xfemدر نرم افزار آباکوس

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
آموزش شبیه سازی رشد ترک xfemدر نرم افزار آباکوس