در این آموزش آباکوس یک قالب شکل دهی را در نرم افزار آباکوس مدل و پدیده برگشت فنری یا spring back را روی ورق مان محاسبه و شبیه سازی خواهیم کرد برای این تحلیل ما ابتدا باید سنبه ،ماتریکس ، ورق را مدل کنیم بعد در محیط اسمبلی مونتاژ خواهیم کرد در این تحلیل در حالت اول از نگهدارنده ورق برای ساده سازی مسئله صرفنظر خواهیم کرد و توسط دستور interaction تقابل بین سطوح یا وضعیت آنها در تحلیل را تعیین خواهیم کرد در این تحلیل ما پانچ را به اندازه 1mm حرکت میدهیم و تغییر شکل را در ورق مان محاسبه میکنیم در حالت دوم پارامتر نگهدارنده ورق را به تحلیل اضافه خواهیم کرد و پارامتر تنش لهیدگی و نحوه بکارگیری آن را روی این مثال توضیح می دهیم نکته ای که قابل توجه است نرم افزار آباکوس زاویه برگشت فنری را محاسبه نمی کند اما ما روش محاسب آن را بصورت ساده شرح داده ایم

مدت زمان آموزش این فیلم 17 دقیقه

 

 

 

آموزش تحلیل فرایند کشش عمیق و برگشت فنری در نرم افزار آباکوس
آموزش تحلیل فرایند کشش عمیق و برگشت فنری در نرم افزار آباکوس
آموزش تحلیل فرایند کشش عمیق و برگشت فنری در نرم افزار آباکوس
آموزش تحلیل فرایند کشش عمیق و برگشت فنری در نرم افزار آباکوس
آموزش تحلیل فرایند کشش عمیق و برگشت فنری در نرم افزار آباکوس
آموزش تحلیل فرایند کشش عمیق و برگشت فنری در نرم افزار آباکوس
آموزش تحلیل فرایند کشش عمیق و برگشت فنری در نرم افزار آباکوس
آموزش تحلیل فرایند کشش عمیق و برگشت فنری در نرم افزار آباکوس

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
آموزش تحلیل فرایند کشش عمیق و برگشت فنری در نرم افزار آباکوس