در این آموزش یک سازه چند لایه یا ساندویچی را باهم مدل میکنیم و با اعمال قید tie بین انها بوسیله اباکوس بررسی خواهیم کرد جابجایی گره ها به چه صورت خواهد بود ما روی این تحلیل مدل یک لایه را ترسیم بعد از آن بدون ترسیم با تغییر اندازه اسکچ مدل کپی شده مدل اصلی تحلیل را که بصورت مونتاژ بدست میاوریم همانطور که از تصاویر مشخص است مدل ما در قسمت میانی از یک بلوک با حفره های توخالی تشکیل شده است و حالت مونتاژشده سه لایه را مشاهده می کنید مش بندی این مدل مونتاژ شده بصورت جدا بوده ولی زمانی که مش بندی کامل شد در حالت کلی بصورت یک مش بندی کامل دیده می شود که در تصاویر مشخص است در این تحلیل اباکوس ما مقدار جابجایی دو نقطه از مدل را از نتایج تحلیل بصورت فایل report با پسوند txt استخراج می کنیم

مدت زمان آموزش این فیلم 11 دقیقه

 

 

آموزش تحلیل شبیه سازی سازه های چند لایه یا ساندویچی آباکوس
آموزش تحلیل شبیه سازی سازه های چند لایه یا ساندویچی آباکوس
آموزش تحلیل شبیه سازی سازه های چند لایه یا ساندویچی آباکوس
آموزش تحلیل شبیه سازی سازه های چند لایه یا ساندویچی آباکوس
آموزش تحلیل شبیه سازی سازه های چند لایه یا ساندویچی آباکوس
آموزش تحلیل شبیه سازی سازه های چند لایه یا ساندویچی آباکوس
آموزش تحلیل شبیه سازی سازه های چند لایه یا ساندویچی آباکوس
آموزش تحلیل شبیه سازی سازه های چند لایه یا ساندویچی آباکوس

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
آموزش تحلیل شبیه سازی سازه های چند لایه یا ساندویچی آباکوس