در این آموزش این صفحه تقویت شده را که تحت نیروی انفجار است با استفاده از دینامیک explicite تحلیل کنیم و رفتار ماده را در مخدوده الاستیک و پلاستیک بررسی کنیم برای این تمرین هم تنش و کرنش حقیقی را نیاز داریم که در فیلم قبل آنرا توضیح داده ایم با توجه به اینکه ما دو مقطع مختلف داریم دو section متفاوت باید تعریف کنیم چون استحکام جوش داده نشده است از آن صرف نظر میکنیم مزیت استفاده از المان های shell را توضیح می دهیم ما باید جهت نرمال این مدل مورد تحلیل را تعیین کنیم که آن هم بصورت مفصل بیان شده است از نکات این تحلیل `assign کردن مقطع است که باید حتما توجه داشته باشیم تعداد فریم هایی که در طول آنالیز به وجود می آیند را باید کنترل کنیم تا اندازه فایل خروجی متعارف باشد برای تعریف شرایط تکیه گاهی لبه های دور تا دور صفحه اتصال را باید به صورت set تعریف کنیم نرخ بارگذاری روی این تحلیل بر اساس نمودار فشار بر حسب زمان است که تصویر آن را مشاهده می کنید در این تحلیل از تاثیر تنش برشی صرف نظر می کنیم که علت آن را گفته ایم و در انتها نحوه ذخیره کردن نتایج تحلیل را بصورت انیمیشن بیان کرده ایم و نیز مقدار جابجایی وسط plate را بصورت نمودار برحسب زمان نشان داده ایم که در تصاویر مشاهده می کنید مقدار ماکزیمم و مینییمم چابجایی را به صورت نمودار روی این تحلیل آموزش می دهیم همچنین نتایج تحلیل برای چند انرژی بصورت گراف یا نمودار ترسیم می شود روی نمودار رنگ هرنوع گراف درخواستی را تغییر می دهیم یا خط گراف نمودار آن را بصورت دلخواه انتخاب می کنیم و این نمودارهای انرژی بدست آمده را توضیح می دهیم ما در تحلیل اولیه مقدار میرایی یا دمپینگ را اعمال می کنیم و تحلیل را دوباره بدست می آوریم نرم افزار آباکوس تنها نرم افزاری است که نحوه تغییر یک متغیر را ضمن حل نشان می دهد که ما این مورد را روی این فیلم آموزشی نشان می دهیم این قابلیت آباکوس به ما کمک می کند اگر نتایج پردازش تحلیل بصورت مد نظرمان پیش نرفت آن را کنسل کنیم روی این فیلم آموزشی به این موضوع که بعضی از مواد بخصوص فولادهایی که سختی کمتری دارند با افزایش نرخ کرنش افزایش در تنش تسلیم را نشان می دهند از این رو نرخ تنش وابسته یا نرخ وابستگی برای ما مهم است و ما نحوه اعمال آن را به آباکوس روی این تحلیل بیان می کنیم

مدت زمان آموزش این فیلم 30 دقیقه

 

 

 

 

آموزش محاسبه تنش تسلیم صفحه تقویت شده تحت انفحار در آباکوس
آموزش محاسبه تنش تسلیم صفحه تقویت شده تحت انفحار در آباکوس
آموزش محاسبه تنش تسلیم صفحه تقویت شده تحت انفحار در آباکوس
آموزش محاسبه تنش تسلیم صفحه تقویت شده تحت انفحار در آباکوس
آموزش محاسبه تنش تسلیم صفحه تقویت شده تحت انفحار در آباکوس
آموزش محاسبه تنش تسلیم صفحه تقویت شده تحت انفحار در آباکوس
آموزش محاسبه تنش تسلیم صفحه تقویت شده تحت انفحار در آباکوس
آموزش محاسبه تنش تسلیم صفحه تقویت شده تحت انفحار در آباکوس

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
آموزش محاسبه تنش تسلیم صفحه تقویت شده تحت انفحار در آباکوس