در این آموزش فرایند نورد یک شمش فولادی را در نرم افزار آباکوس شبیه سازی خواهیم کرد تا مقادیر نیروی های وارد شده به غلتک نورد را با هم بدست بیاوریم در ابتدا دو قسمت ورق و سطح رویی غلطک را مدل بعد مونتاژ کرده و با دستور interaction تقابل بین سطوح را برای غلطک و شمش نورد تعیین میکنیم در نهایت نیروی وارد بر غلطک را بصورت پلات نمایش می دهیم

مدت زمان آموزش این فیلم 17 دقیقه

 

 

 

 

آموزش شبیه سازی فرایند نورد یک شمش فولادی در abaqus
آموزش شبیه سازی فرایند نورد یک شمش فولادی در abaqus
آموزش شبیه سازی فرایند نورد یک شمش فولادی در abaqus
آموزش شبیه سازی فرایند نورد یک شمش فولادی در abaqus
آموزش شبیه سازی فرایند نورد یک شمش فولادی در abaqus
آموزش شبیه سازی فرایند نورد یک شمش فولادی در abaqus
آموزش شبیه سازی فرایند نورد یک شمش فولادی در abaqus
آموزش شبیه سازی فرایند نورد یک شمش فولادی در abaqus
آموزش شبیه سازی فرایند نورد یک شمش فولادی در abaqus

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
آموزش شبیه سازی فرایند نورد یک شمش فولادی در abaqus