در این آموزش فرایند نورد را بصورت دیگر که چرخش غلطک نورد را هم شامل میشود را با هم مدل کنیم و طبق این شرایط نیروی های وارد شده بر غلطک را در نرم افزار آباکوس محاسبه کنیم و تغییر شکل بلوک نورد را براساس چرخش و قطر غلطک نورد شبیه سازی میکنیم

مدت زمان آموزش این فیلم 9 دقیقه

 

 

آموزش شبیه سازی چرخش غلطک نورد در فرایند نوردکاری در آباکوس
آموزش شبیه سازی چرخش غلطک نورد در فرایند نوردکاری در آباکوس
آموزش شبیه سازی چرخش غلطک نورد در فرایند نوردکاری در آباکوس
آموزش شبیه سازی چرخش غلطک نورد در فرایند نوردکاری در آباکوس

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
آموزش شبیه سازی چرخش غلطک نورد در فرایند نوردکاری در آباکوس