در این آموزش آباکوس این قطعه ی لولایی را با هم مدل می کنیم و با در نظر گرفتن یک پین میانی بعنوان جسم صلب و ایجاد تماس بین سطوح مختلف لولا مدل را تحلیل کنیم و توزیع تنش را در این قطعات بدست بیاوریم مشاهده می کنید در تصاویر که یکی از قطعات لولا دارای سوراخ روغن است برای ایجاد این سوراخ ایتدا باید یک صفحه را تعریف کنیم و ایجاد این صفخه از این لحاظ که هم مماس و هم زاویه دار بوده خیلی مهم می باشد چون قطعه دیگر از لولا مشابه این قسمت سوراخ دار بوده فقط سوراخ آن را نداریم ما از کپی مدل سوراخ دار استفاده کرده و قسمت بعدی لولا را بدست می آوریم در این فیلم قسمتی دیگر از اباکوس را ضمن تمرین آموزش می دهیم مثلا این بار بجای deformabale گزینه analytical rigid برای قسمت پین لولا انتخاب می کنیم ما در همین قسمت تفاوت analytical rigid و discrete rigid را توضیح می دهیم توجه داشته باشید که مونتاژ این مکانیسم شامل ترفند های بیشماری است ما از قسمت interaction قطعات در تماس با هم لولا را برای اباکوس تعریف می کنیم دو نوع تماس وجود دارد که ما هر دو ان را توضیح می دهیم ما روی این مدل قسمت surface و ایجاد آن را شرح می دهیم از جمله قسمت های مهم این فیلم انتخاب شرایط تکیه گاهی روی لولا می باشد که ما آن را کامل شرح می دهیم مش بندی این سیستم هم باید توسط پارتیشن زنی انجام شود تا مش نوع استراکچر بدست آید

مدت زمان آموزش این فیلم 29 دقیقه

 

 

 

آموزش تحلیل شبیه سازی لولا تحت کشش مونتاژ شده abaqus
آموزش تحلیل شبیه سازی لولا تحت کشش مونتاژ شده د abaqus
آموزش تحلیل شبیه سازی لولا تحت کشش مونتاژ شده د abaqus
آموزش تحلیل شبیه سازی لولا تحت کشش مونتاژ شده د abaqus
آموزش تحلیل شبیه سازی لولا تحت کشش مونتاژ شده د abaqus
آموزش تحلیل شبیه سازی لولا تحت کشش مونتاژ شده د abaqus
آموزش تحلیل شبیه سازی لولا تحت کشش مونتاژ شده د abaqus
آموزش تحلیل شبیه سازی لولا تحت کشش مونتاژ شده د abaqus
آموزش تحلیل شبیه سازی لولا تحت کشش مونتاژ شده د abaqus
آموزش تحلیل شبیه سازی لولا تحت کشش مونتاژ شده د abaqus
آموزش تحلیل شبیه سازی لولا تحت کشش مونتاژ شده د abaqus
آموزش تحلیل شبیه سازی لولا تحت کشش مونتاژ شده د abaqus
آموزش تحلیل شبیه سازی لولا تحت کشش مونتاژ شده د abaqus
آموزش تحلیل شبیه سازی لولا تحت کشش مونتاژ شده د abaqus

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
آموزش تحلیل شبیه سازی لولا تحت کشش مونتاژ شده د abaqus