در این آموزش آباکوس می خواهیم یک قطعه از جنس مس را که شکل پیچیده ای دارد با استفاده از حالت sweep مدل کنیم و بعد از استخراج فرکانس های طبیعی تحلیل دینامیکی آن را بدست آوریم روی این مدل یک قسمت دیگر از روش های مدلسازی در اباکوس که به روش sweep ایجاد می شود را باهم کار خواهیم کرد روی این فیلم آموزشی فرکانس های طبیعی و مد های ارتعاشی را توضیح خواهیم داد در تصاویر قرار داده شده انواع نتایج تحلیل فرکانس های طبیعی را در مد های مختلف مشاهده می کنید در این فیلم یک تحلیل دیگر از نوع steady -state-dynamic را روی این مدل انجام خواهیم داد

مدت زمان آموزش این فیلم 15 دقیقه

 

 

 

آموزش تحلیل فرکانس طبیعی و مدهای ارتعاشی در نرم افزار اباکوس
آموزش تحلیل فرکانس طبیعی و مدهای ارتعاشی در نرم افزار اباکوس
آموزش تحلیل فرکانس طبیعی و مدهای ارتعاشی در نرم افزار اباکوس
آموزش تحلیل فرکانس طبیعی و مدهای ارتعاشی در نرم افزار اباکوس
آموزش تحلیل فرکانس طبیعی و مدهای ارتعاشی در نرم افزار اباکوس
آموزش تحلیل فرکانس طبیعی و مدهای ارتعاشی در نرم افزار اباکوس
آموزش تحلیل فرکانس طبیعی و مدهای ارتعاشی در نرم افزار اباکوس
آموزش تحلیل فرکانس طبیعی و مدهای ارتعاشی در نرم افزار اباکوس
آموزش تحلیل فرکانس طبیعی و مدهای ارتعاشی در نرم افزار اباکوس

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
آموزش تحلیل فرکانس طبیعی و مدهای ارتعاشی در نرم افزار اباکوس