در این اموزش می خواهیم جرثقیل ساحلی را که با استفاده از روش مودال داینامیک و با استفاده از استخراج فرکانس طبیعی حل شدمجدد می خواهیم با استفاده از روش implicite حل کنیم شما با استفاده از این ترفند یاد خواهید گرفت چگونه یک مدلی که تحلیل خاصی روی ان انجام شده است را پاک کنید و تحلیل مد نظر خود را روی مدلی که از قبل فایل ان را دارید انجام دهید که روی این فیلم اموزشی ما این ترفند را با هم کار خواهیم کرد ما دو روش نمو گیری automatic و fixedرا برای شما شرح خواهیم داد ما نحوه ی تاثیر نمو گیری برای تحلیل مساله در اباکوس را بیان خواهیم کرد و نحوه ی محاسبه ی ان را توسط اباکوس شرح خواهیم داد یکی از نکات مهم در این تحلیل انتخاب مقدار نمو است که ما بصورت عینی روی این تحلیل شرح خواهیم داد چگونه مقدار ان تعیین شود

مدت زمان آموزش این فیلم 15 دقیقه

 

 

 

آموزش تحلیل دینامیکی implicite با دمپنیگ در نرم افزار آباکوس
آموزش تحلیل دینامیکی implicite با دمپنیگ در نرم افزار آباکوس
آموزش تحلیل دینامیکی implicite با دمپنیگ در نرم افزار آباکوس
آموزش تحلیل دینامیکی implicite با دمپنیگ در نرم افزار آباکوس

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
آموزش تحلیل دینامیکی implicite با دمپنیگ در نرم افزار آباکوس