در این آموزش اباکوس فرایند شکل دهی کشش عمیق یک کانال را با هم شبیه سازی کنیم و نیرویی را که روی ابزار پانچ در طول پروسه فرمینگ وارد میشود را تعیین میکنیم در این تحلیل از مقادیر تنش در جهت سوم صرفنظر کرده و تحلیل را بصورت دو بعدی انجام میدهیم در این فیلم دستور analytical rigid را از قسمت part کار میکنیم که بدین صورت تمام دستورات آباکوس را ضمن تمرین به شما آموزش می دهیم ورقی را که مدل میکنیم چرخش های قابل توجهی را هنگام تغییر شکل تحمل خواهد کرد استخراج مقادیر تنش و کرنش در دستگاه مختصاتی که با حرکت قطعه خام بچرخد تفسیر نتایج را خیلی آسانتر خواهد کرد بنابراین تعریف یک سیستم مختصات محلی یا local را برای این تحلیل بکار میبریم که این سیستم مختصات هنگام deformeh شدن با المان ها حرکت میکند که ما نحوه بکار گیری آن و تنظیم سیستم مختصات محلی را در این فیلم آموزشی بیان خواهیم کرد مدل این تحلیل از چندین part تشکیل شده و ما در محیط اسمبلی آن را مونتاژ خواهیم کرد که نحوه تنظیم فاصله قطعات نسبت به هم شرح خواهد داده شد ما برای انجام تحلیل باید تقابل قطعات را نسبت به هم با استفاده از دستور interaction تعریف کنیم علاوه بر این پارارمترهای مهم دیگر که تعریف اصطحکاک است که این دو نکته اساسی و دشوارترین مهم در حل این مسئله است روی این تحلیل مقدار جابجایی پانچ و نیروی های واکنش را بصورت پلات نمایش خواهیم داد

مدت زمان آموزش این فیلم 24 دقیقه

 

 

 

 

آموزش شبیه سازی فرایند شکل دهی عمیق در اباکوس
آموزش شبیه سازی فرایند شکل دهی عمیق در اباکوس
آموزش شبیه سازی فرایند شکل دهی عمیق در اباکوس
آموزش شبیه سازی فرایند شکل دهی عمیق در اباکوس
آموزش شبیه سازی فرایند شکل دهی عمیق در اباکوس
آموزش شبیه سازی فرایند شکل دهی عمیق در اباکوس
آموزش شبیه سازی فرایند شکل دهی عمیق در اباکوس
آموزش شبیه سازی فرایند شکل دهی عمیق در اباکوس

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
آموزش شبیه سازی فرایند کشش عمیق بدون ورقگیر و با ورق گیر در آباکوس