در این آموزش اباکوس فرایند کشش عمیق با ورقگیر را در نرم افزار آباکوس شبیه سازی خواهیم کرد و متغیر های فرایند را باهم بررسی خواهیم کرد برای انجام شبیه سازی ابتدا تمام اجزا و قطعات کشش عمیق بصورت یک چهارم مدل میشوند که در تصاویر و فیلم دانلود مشاهده می کنید بعد از تعریف خواص سنبه پانج ، و قالب ماتریس ، و ورق تحت کشش، آن را وارد ماژول اسمبلی کرده و مونتاژ قطعات مدل شده را انجام می دهیم و step تحلیل را بصورت Dynamic Explicite تعریف میکنیم ما از دستور set برای انتخاب آپشن ها مورد نظر در تحلیل بهره میبریم و خواص تقابل را برای تعریف ویژگی های تماسی بین قطعات تعیین میکنیم تکنیک قید گذاری برای فرایند کشش عمیق بصورت تقارن در جهات محوری میباشد که باید این نکته رعایت شود در این شبیه سازی همین طور که در فیلم دانلود مشاهده میکنید پانچ با سرعت تعیین شده و با نیروی ورق گیر معلوم عملیات شکل دهی روی ورق را انجام میدهد که مشاهده میکنید این تحلیل نکته ای مهم وجود دارد که اگر آن را ندانید شبیه سازی شما با شکست انجام خواهد شد که ما بصورت کامل آن را برای شما توضیح داده ایم. ما همچنین نحوه اعمال و شبیه سازی چین خوردگی در فرایند کشش عمیق را روی این تحلیل بیان کرده ایم

مدت زمان آموزش این فیلم 18 دقیقه

 

 

فیلم آموزش تحلیل برخورد گلوله به صفحه در آباکوسفیلم آموزش تحلیل برخورد گلوله به صفحه در آباکوس
آموزش شبیه سازی کشش عمیق در آباکوس
آموزش شبیه سازی کشش عمیق در آباکوس
آموزش شبیه سازی کشش عمیق در آباکوس
آموزش شبیه سازی کشش عمیق در آباکوس
آموزش شبیه سازی کشش عمیق در آباکوس
آموزش شبیه سازی کشش عمیق در آباکوس
آموزش شبیه سازی کشش عمیق در آباکوس

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
آموزش شبیه سازی کشش عمیق در آباکوس