در این فیلم آموزشی روی این سیلندر کامپوزیتی یک سه تحلیل که در تصویر نشان داده شده را انجام می دهیم و این ماده مرکب را در اباکوس تحلیل خواهیم کرد که در صورت اعمال بارهای خمشی ،فشاری ، یا پیچشی ،در ابتدا سیلندر نشان داده در شکل ، مقادیر بار بحرانی در آن به چه صورتی است جنس ماده ما GFRP که اختصار نام ماده کامپوزیتی ما است به معنای پلیمر تقویت شده با الیافی از جنس شیشه ، که در این فیلم آموزشی شما بصورت کامل نحوه تحلیل و شبیه سازی ماده کامپوزیت را در نرم افزار آباکوس فرا خوهید گرفت در این تحلیل ما خواص ماده را بصورت Engineering constants وارد کرده که این حالت برای تعریف مواد که دارای جدول خواص چندگانه مدول یانگ و مدول برشی و ضریب پواسان بوده همانند مواد کامپوزیت به کار برده می شوند برای انجام این تحلیل در اباکوس بعد از طراحی مدل استوانه باید پارتیشن بندی انجام شود و با استفاده از دستور composite ایجاد لایه های کامپوزیت برای مدل سیلندر انجام شود برای این تحلیل ما تعداد لایه را 4 انتخاب میکنیم و هر لایه 2.5 میلی متر ضخامت دارد که دقیقا همان 10 میلی متر ضخامت صورت مسئله بدست می آید ما در این تحلیل آباکوس ترفند اعمال تعریف خواص یک لایه تعریف شده را به بقیه لایه ها آموزش خواهیم داد ما در ابتدا یک step خطی کمانشی با استفاده از الگوریتم lanczos ایجاد خواهیم کرد چون ما سه حالت بارگذاری مختلف داریم به ترتیب براساس صورت مسئله آن را انجام میدهیم که در قسمت load آباکوس ما به ترتیب moment برای کمانش و concentrated force برای نیروی فشاری متمرکز ، و حالت سوم که torsion یا پیچش را بدست میاوریم که بصورت سه تصویر کنار هم نتایج شبیه سازی این تحلیل بدست می آید که در فیلم خلاصه دانلود و تصاویر مشاهده میکنید

مدت زمان آموزش این فیلم 10 دقیقه

 

 

 

فیلم آموزش تحلیل برخورد گلوله به صفحه در آباکوسفیلم آموزش تحلیل برخورد گلوله به صفحه در آباکوس
اموزش شبیه سازی مواد کامپوزیت در اباکوس
اموزش شبیه سازی مواد کامپوزیت در اباکوس
اموزش شبیه سازی مواد کامپوزیت در اباکوس
اموزش شبیه سازی مواد کامپوزیت در اباکوس
اموزش شبیه سازی مواد کامپوزیت در اباکوس
اموزش شبیه سازی مواد کامپوزیت در اباکوس
اموزش شبیه سازی مواد کامپوزیت در اباکوس

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
اموزش شبیه سازی مواد کامپوزیت در اباکوس