در این آموزش آباکوس این گلوله فولادی را که با سرعت 1000m\s به یک صفحه آلومینیمی برخورد میکند را باهم دیگر مدل میکنیم و به کمک آباکوس بررسی کنیم که براساس این صورت مسئله چه تغییراتی روی صفحه آلومینیمی بعد از برخورد بوجود می آید برای این تحلیل صفحه برخورد بصورت 1/4 مدل آن ترسیم میشود و برای مدل گلوله هم این ترفند در نظرگرفته میشود چون آباکوس قابلیت نشان دادن کامل مدل را بعد از تحلیل برای دارد که در آموزش این فیلم مشاهده خواهید کرد ما در این تحلیل دو نوع مش بندی از لحاظ اندازه روی مدل در نظر گرفته ایم بگونه ای یک قسمت مدل دارای مش ریز تری نسبت به جای دیگر از مدل میباشد پارتیشن بندی برای این کار نکته خاص خود را دارد که بصورت کامل در فیلم آموزشی شرح داده شده است در این تحلیل هم از معادله johnson-cook برای شبیه سازی بهره برده ایم فیلم دانلود را برای مشاهده دقیق تر کار ببینید

مدت زمان آموزش این فیلم 13 دقیقه

 

 

 

آموزش تحلیل برخورد گلوله به صفحه در آباکوس
آموزش تحلیل برخورد گلوله به صفحه در آباکوس
فیلم آموزش تحلیل برخورد گلوله به صفحه در آباکوس
آموزش تحلیل برخورد گلوله به صفحه در آباکوس
آموزش تحلیل برخورد گلوله به صفحه در آباکوس
فیلم آموزش تحلیل برخورد گلوله به صفحه در آباکوس
فیلم آموزش تحلیل برخورد گلوله به صفحه در آباکوس
فیلم آموزش تحلیل برخورد گلوله به صفحه در آباکوس
فیلم آموزش تحلیل برخورد گلوله به صفحه در آباکوس
فیلم آموزش تحلیل برخورد گلوله به صفحه در آباکوس
فیلم آموزش تحلیل برخورد گلوله به صفحه در آباکوس

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
آموزش تحلیل برخورد گلوله به صفحه در آباکوس