در این آموزش به کمک آباکوس شبیه سازی برخورد حرکت سنبه را روی plate مطابق شکل انجام می دهیم تا بررسی کنیم در صورتیکه اگر بخواهیم ورق ما به اندازه 5mm تغییر شکل دهد چه مقدار نیرو نیاز داریم ما برای مدل کردن ابتدا دو قسمت مدل تحلیل را ایجاد آنگاه انها را با دستورات محیط assembly بهم مونتاژ خواهیم کرد و یک تحلیل دینامیکی استاتیکی را برای مدل مان محاسبه خواهیم کرد که حالت شرایط برخورد سنبه به ورق را بصورت حالت برخورد یکنواخت و بدون ضربه با حالت ضربه دار بصورت پلات رسم میکنیم تا تفاوت بین آنها کامل درک شود

مدت زمان آموزش این فیلم 12 دقیقه

 

آموزش تغییر شکل ورق و جابجایی آن در اثر برخورد ضربه در آباکوس
آموزش تغییر شکل ورق و جابجایی آن در اثر برخورد ضربه در آباکوس
آموزش تغییر شکل ورق و جابجایی آن در اثر برخورد ضربه در آباکوس
آموزش تغییر شکل ورق و جابجایی آن در اثر برخورد ضربه در آباکوس

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
آموزش تغییر شکل ورق و جابجایی آن در اثر برخورد ضربه در آباکوس