در این آموزش این سه قطعه ای را که مشاهده میکنید ابتدا باهم مونتاژ کرده بعد از آن نیروی 40kn به یک طرف آن وارد میکنیم تا به کمک آباکوس تحلیل کنیم که مقادیر ماکزیمم تنش در کدام نواحی اتفاق می افتد در این فیلم آموزشی نیز برای تعریف نحوه تماس سطوح قطعات برای انجام تحلیل باید از دستور تقابل interaction استفاده کنیم ما نحوه ویرایش تقابل هایی که بصورت اتومات توسط اباکوس انتخاب میشوند را بیان کرده ایم بعنوان مثال ما یکی از سطوح را از قسمت سطوح دارای اصطکاک edit میکنیم و این ترفند را بصورت عینی به شما آموزش میدهیم

مدت زمان آموزش این فیلم 14 دقیقه

 

 

 

 

 

آموزش محاسبه تحلیل نیروی خمکاری ورق در نرم افزار آباکوس
آموزش محاسبه تحلیل نیروی خمکاری ورق در نرم افزار آباکوس
آموزش محاسبه تحلیل نیروی خمکاری ورق در نرم افزار آباکوس
آموزش محاسبه تحلیل نیروی خمکاری ورق در نرم افزار آباکوس
آموزش محاسبه تحلیل نیروی خمکاری ورق در نرم افزار آباکوس
آموزش محاسبه تحلیل نیروی خمکاری ورق در نرم افزار آباکوس

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
آموزش آباکوس محاسبه ماکزیمم تنش در ورق تحت خمش