در این اموزش اباکوس ورق سپری مطابق شکل ابتدا در نرم افزار اباکوس مدل میشود که صورت مساله تحلیل در تصاویر اورده شده است روی تصویر کلیک کنید تا دیده شود که این ورق تحت بارگذاری عمودی و افقی قرار گرفته و مقدار تغییر شکل آن تحت بارگذاری انجام شده بدست میاید در این تحلیل ما فرضیات اتصال ورق ها توسط چوش را توسط دستور chamfer اعمال میکنیم که بدینوسیله تحلیل نتایج بدست می آید از جمله نکاتی که روی این مثال گفته میشود تغییر رنگ زمینه محیط کاری در نرم افزار اباکوس همچنین که در تصاویر دیده میشود ما ان را به سفید روشن تغییر می دهیم

مدت زمان آموزش این فیلم 15 دقیقه

 

 

آموزش تحلیل اتصال ورق جوش خورده در نرم افزار آباکوس
آموزش تحلیل اتصال ورق جوش خورده در نرم افزار آباکوس
آموزش تحلیل اتصال ورق جوش خورده در نرم افزار آباکوس
آموزش تحلیل اتصال ورق جوش خورده در نرم افزار آباکوس
آموزش تحلیل اتصال ورق جوش خورده در نرم افزار آباکوس
آموزش تحلیل اتصال ورق جوش خورده در نرم افزار آباکوس
آموزش تحلیل اتصال ورق جوش خورده در نرم افزار آباکوس

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
آموزش تحلیل اتصال ورق جوش خورده در نرم افزار آباکوس