در این آموزش میخواهیم که مقدار ضریب تمرکز تنش را در ورق آلومینیمی مطابق شکل تحت نیروی کششی قرار گرفته و از یک سمت مقید بوده را بدست آوریم که در طی این آموزش ورقی که مشاهده میکنید دارای سه سوراخ در وسط آن است اگر شما اصول مش زنی حرفه ای را در نرم افزار اباکوس ندانید تحلیل شما از این مسئله اشتباه بدست خواهد آمد ما در این مسئله تکنیک های مدلسازی حرفه ای را به شما خواهیم آموخت که در نهایت مقدار تنش ماکزیمم و مینیمم را در اطراف سوراخ ها ی روی ورق بدست میاوریم روی این مثال همچنین کاربرد دستور prob value را به شما برای بدست اوردن اطلاعات جزئی تر از قسمت های تحلیل نشان میدهیم

مدت زمان آموزش این فیلم 15 دقیقه

 

 

آموزش تحلیل تمرکز تنش در ورق های سورخ دار در نرم افزار آباکوس
آموزش تحلیل تمرکز تنش در ورق های سورخ دار در نرم افزار آباکوس
آموزش تحلیل تمرکز تنش در ورق های سورخ دار در نرم افزار آباکوس
آموزش تحلیل تمرکز تنش در ورق های سورخ دار در نرم افزار آباکوس
آموزش تحلیل تمرکز تنش در ورق های سورخ دار در نرم افزار آباکوس

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
آموزش تحلیل تمرکز تنش در ورق های سورخ دار در نرم افزار آباکوس