در این آموزش ما میخواهیم دقیقا ورقی را که مشاهده میکنید طبق شرایط نشان داده شده در نرم افزار اباکوس تحلیل کنیم ما در این تحلیل قسمت plannar را از خانواده shell باهم کار خواهیم کرد در این مدل تصاویرش را مشاهده کنید ما میاییم در وسط ورق یک پارتیشن میزنیم و history output را بضورت set برای ان تعریف میکنیم همچنین تعریف محور مختصات برای جهت گیری مواد را باهم روی این تحلیل کار خواهیم کرد و در ضمن مقدار جابجایی قسمت وسط ورق را که بصورت پارتیشن تعریف کردیم بصورت پلات بدست میاوریم

 

مدت زمان آموزش این فیلم 16 دقیقه

 

 

 

آموزش تحلیل فشار هیدوراستاتیک روی ورق یک سرگیردار آباکوس
آموزش تحلیل فشار هیدوراستاتیک روی ورق یک سرگیردار آباکوس
آموزش تحلیل فشار هیدوراستاتیک روی ورق یک سرگیردار آباکوس
آموزش تحلیل فشار هیدوراستاتیک روی ورق یک سرگیردار آباکوس
آموزش تحلیل فشار هیدوراستاتیک روی ورق یک سرگیردار آباکوس
آموزش تحلیل فشار هیدوراستاتیک روی ورق یک سرگیردار آباکوس

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
آموزش تحلیل فشار هیدوراستاتیک روی ورق یک سرگیردار آباکوس