در این آموزش اباکوس یک تیر یکسر گیردار که یک بار متمرکز بروی ان اعمال میشود را مدل خواهیم کرد و مقدار خیر و تنش ماکزیمم را با استفاده از نرم افزار abaqus بدست میاوریم و ان را با روابط تئوری و فرمولی که بصورت دستی بدست آمده مقایسه میکنیم در این مثال ضمن اینکه این تمرین را انجام میدهیم آموزش مقدماتی و اولیه را بیان میکنیم ما در این مثال بصورت کاربردی ضمن این تمرین یکسری از مباحث اولیه اباکوس را که شما باید بدانیدضمن این تمرین بیان میکنیم

مدت زمان آموزش این فیلم 18 دقیقه

 

 

آموزش تحلیل تیر یکسر گیردار در نرم افزار اباکوس
آموزش تحلیل تیر یکسر گیردار در نرم افزار اباکوس
آموزش تحلیل تیر یکسر گیردار در نرم افزار اباکوس
آموزش تحلیل تیر یکسر گیردار در نرم افزار اباکوس
آموزش تحلیل تیر یکسر گیردار در نرم افزار اباکوس

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
آموزش تحلیل تیر یکسر گیردار در نرم افزار اباکوس