در این آموزش abaqus مدل میزی را که مشاهده میکنید ابتدا در نرم افزار آباکوس باهم مدل

میکنیم انگاه یک بار گرانشی را بروی میز اعمال میکنیم منظور این است که شما فرض کنید که

یک جسم به وزن بار یک تنی که مرکز ثقل آن 15 سانت بالاتر از سطح روی میز است روی میز

قرار دارد که تعریف چنین مسئله ای بسیار دشوار پیشرفته و حرفه ا ی خواهد بود این مثال

یکی از مهمترین فیلم های آموزش مجموعه ماست که دستورات متنوع و کاربردی را باهم در

این تحلیل کار خواهیم کرد در طراحی میز انواع دستورات مدلسازی آباکوس استفاده شده است

به علت شکل مدل بصورت اتومات مش زنی در هیچ حالتی امکان پذیر نیست در مش زنی این

مدل حتما باید ترفندهای حرفه ای مش زنی را بدانید که مش منظم ایجاد شده را در تصاویر

مشاهده می کنید این مدل از این لحاظ که شما باید حرکت نقطه تعریف شده را بعتوان مرکز

ثقل جسم به کل سطح میز بسط دهید خیلی مهم است

 

مدت زمان آموزش این فیلم 16 دقیقه

 

 

 

آموزش محاسبه بار گرانشی روی میز در abaqus
آموزش محاسبه بار گرانشی روی میز در abaqus
آموزش محاسبه بار گرانشی روی میز در abaqus
آموزش محاسبه بار گرانشی روی میز در abaqus
آموزش محاسبه بار گرانشی روی میز در abaqus
آموزش محاسبه بار گرانشی روی میز در abaqus
آموزش محاسبه بار گرانشی روی میز در abaqus
آموزش محاسبه بار گرانشی روی میز در abaqus
آموزش محاسبه بار گرانشی روی میز در abaqus

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
آموزش محاسبه بار گرانشی روی میز در abaqus