در این آموزش مدل اورینگی را که مشاهده می کنید باهم کار می کنیم ما روی این

تحلیل خواص هاپیرالاستیک را با هم کار خواهیم کرد ضمن اینکه روی این مدل همانطور که

گفته ایم این آموزش تمام دستورات آباکوس را ضمن تمرین به شما آموزش می دهد از قسمت

Revolution برای ایجاد part استفاده خواهیم کرد شرایط حل این مسئله براساس تابع

پتانسیل نیوهوک بودده که ما شرایط تحلیل را روی این مدل پیاده میسازیم ما در این تحلیل با

استفاده از شبیه سازی مرحله به مرحله میاییم تغییر شکل مدل را بصورت پیوسته شبیه

سازی می کنیم

 

مدت زمان آموزش این فیلم 10 دقیقه

 

 

 

آموزش تحلیل تراکم واشر اورینگ مواد هایپرالاستیک در آباکوس abaqus
آموزش تحلیل تراکم واشر اورینگ مواد هایپرالاستیک در آباکوس abaqus
آموزش تحلیل تراکم واشر اورینگ مواد هایپرالاستیک در آباکوس abaqus

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
آموزش تحلیل تراکم واشر اورینگ مواد هایپرالاستیک در آباکوس abaqus