در این آموزش میخواهیم روی یک ورق فولادی تحلیل فرکانسی انجام دهیم و با

استفاده از نرم افزار آباکوس فرکانس طبیعی ورق را در حالت مدهای مختلف آن بدست بیاوریم

در این مثال با دو اندازه مش بندی مختلف نتایج را تحلیل می کنیم و میزان تاثیر انتخاب اندازه

مش را روی مدل تعیین می کنیم

 

مدت زمان آموزش این فیلم 7 دقیقه

 

 

 

آموزش محاسبه فرکانس طبیعی در مدهای ارتعاشی مختلف در آباکوس
آموزش محاسبه فرکانس طبیعی در مدهای ارتعاشی مختلف در آباکوس
آموزش محاسبه فرکانس طبیعی در مدهای ارتعاشی مختلف در آباکوس
آموزش محاسبه فرکانس طبیعی در مدهای ارتعاشی مختلف در آباکوس
آموزش محاسبه فرکانس طبیعی در مدهای ارتعاشی مختلف در آباکوس
آموزش محاسبه فرکانس طبیعی در مدهای ارتعاشی مختلف در آباکوس
آموزش محاسبه فرکانس طبیعی در مدهای ارتعاشی مختلف در آباکوس

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
فیلم آموزش محاسبه فرکانس طبیعی ورق در مدهای مختلف در نرم افزار آباکوس-abaqus