در این آموزش آباکوس میخواهیم مش بندی صحیح قطعات استوانه ای را باهم کار کنیم

که در تصاویر مشاهده میکنید در حالت اولیه مش بندی بصورت نامنظم است اگر روی تصویر

کلیک کنید تصاویر این فیلم را مشاهده میکنید از نکات این فیلم این است که ما نحوه اکسترود

کردن یک اسکج را داخل یک extrude دیگه به شما آموزش می دهیم منظور آن دایره کوچکی

است که روی مدل ترسیم شده است و در نهایت مش بندی صحیح را که در تصاویر مشخص

است با استفاده از این تکنیک بدست میاوریم که در این تصویر مشخص است و روی تصویر

کلیک کنید تا بقیه مش های ناصحیح را ببینید

 

مدت زمان آموزش این فیلم 7 دقیقه

 

 

 

آموزش نحوه مش بندی صحیح در نرم افزار آباکوس abaqus
آموزش نحوه مش بندی صحیح در نرم افزار آباکوس abaqus
آموزش نحوه مش بندی صحیح در نرم افزار آباکوس abaqus
آموزش نحوه مش بندی صحیح در نرم افزار آباکوس abaqus
آموزش نحوه مش بندی صحیح در نرم افزار آباکوس abaqus

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
آموزش نحوه مش بندی صحیح در نرم افزار آباکوس abaqus