در این آموزش می خواهیم این مخزن استوانه ای سرکروی را که تحت

فشار داخلی 100 مگاپاسکال است در نرم افزار آباکوس باهم تحلیل کنیم در این مثال هم یک قسمت دیگر از آباکوس را ضمن تمرین به شما آموزش می دهیم در این مثال ما قسمت axisymmetric را از قسمت modeling space باهم کار خواهیم کرد قسمت 3d و 2d را باهم قبلا کار کرده ایم

در نرم افزار آباکوس وقتی مدل مخزن تحلیل میشود نصف آن ترسیم میشود چون دستوری دارد که خود تحلیل را روی نیمه دیگر در نظر گرفته و نتایج برای یک مخزن کامل بدست می آید

 

مدت زمان آموزش این فیلم 8 دقیقه

 

 

آموزش تحلیل محاسبه مخزن تحت فشار در آباکوس
آموزش تحلیل محاسبه مخزن تحت فشار در آباکوس
آموزش تحلیل محاسبه مخزن تحت فشار در آباکوس
آموزش تحلیل محاسبه مخزن تحت فشار در آباکوس
آموزش تحلیل محاسبه مخزن تحت فشار در آباکوس
آموزش تحلیل محاسبه مخزن تحت فشار در آباکوس
آموزش تحلیل محاسبه مخزن تحت فشار در آباکوس
آموزش تحلیل محاسبه مخزن تحت فشار در آباکوس

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
آموزش تحلیل محاسبه مخزن تحت فشار در آباکوس