در این آموزش آباکوس میخواهیم مقدار جابجایی در نقطه سمت راست بالای خرپا را بدست یباوریم در این فیلم توضیحاتی راجع به المان های تراس و بیم وتفاوت های ان در نرم افزار اباکوس را بیان خواهیم کرد

در این مثال ما این خرپا را بعنوان عضو دو نیرویی معرفی میکنیم و طریقه نشان دادن شماره گره ها و المان ها را روی خرپا به شما نشان میدهیم و همچنین طریقه بزرگنمایی نتایج تحلیل و تنظیم آن براساس مقدار واقعی و یکسری از دستورات مرتبط دیگر را به شما بصورت کامل ضمن تمرین آموزش می دهیم

برای دیدن تصاویر بیشتر کلیک کنید روی تصویر

مدت زمان آموزش این فیلم 21 دقیقه

 

 

آموزش تحلیل خرپا با استفاده از نرم افزار اباکوس
آموزش تحلیل خرپا با استفاده از نرم افزار اباکوس
آموزش تحلیل خرپا با استفاده از نرم افزار اباکوس
آموزش تحلیل خرپا با استفاده از نرم افزار اباکوس

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
آموزش تحلیل خرپا با استفاده از نرم افزار اباکوس