در این آموزش هدف بدست آوردن بار بحرانی این ستون الاستیک با استفاده

از نرم افزار آباکوس است و مقدار پایداری آن را در حالت کمانش با توجه به

مقادیر داده شده بدست بیاوریم ما روی این مدل رفتار ماتریکس سختی و

کاربرد آن را در نرم افزار اباکوس بیان میکنیم و در نهایت بعد از تحلیل مدهای

مختلف را در نرم افزار را به شما روی تحلیل بدست آمده برحسب مقادیر ویژه نشان میدهیم

مدت زمان آموزش این فیلم 7 دقیقه

 

 

آموزش اباکوس تحلیل کمانش تیر اولر محاسبه بار بحرانی
فیلم آموزش  نرم افزار اباکوس abaqus  تحلیل کمانش تیر اولر محاسبه بار بحرانی
آموزش اباکوس تحلیل کمانش تیر اولر محاسبه بار بحرانی

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
آموزش اباکوس تحلیل کمانش تیر اولر محاسبه بار بحرانی