در این آموزش میخواهیم این صفحه اتصال را باهم مدل کنیم که از قسمت های پیچ

شده عمل اتصال را انجام می دهند در این مثال ما نیروی مورد نظر را به سوراخ های بالایی و

درجهت پایین اعمال میکنیم و شرایط ضخامت مناسب را با استفاده از نتایج تحلیل بدست آمده

در اباکوس تعیین می کنیم این مثال از لحاظ شرایط بارگذاری روی نیمه پایین محل دو سوراخ

بالایی اعمال میشود از این لحاظ شما باید شرایط تعریف آن را در آباکوس بدانید به تصویر دقت

کنید دور سوارخ ها یک دایره دیگر مشاهده میکنید که حالت پخ دارد ما بصورت حرفه ای بدون

اینکه بخواهید پخ یا فیلت داشته باشید روی مدل آن را در آباکوس تحلیل میکنیم برای این

تحلیل شما باید طریقه پارتیشن زدن صحیح را بدانید و الا mesh شما بصورت استراکچر در

نخواهد آمد ما در انتها بعد از تحلیل اولیه ضخامت صفحه را edit میکنیم و نتایج تحلیل را

مقایسه میکنیم برای بهینه کردن این مدل با استفاده از نرم افزار آباکوس

abaqus plate analysis

مدت زمان آموزش این فیلم 14 دقیقه

 

 

 

آموزش تحلیل نیرو وارد برصفحه اتصال سوراخ دار آباکوس abaqus-13
آموزش تحلیل نیرو وارد برصفحه اتصال سوراخ دار آباکوس abaqus-13
آموزش تحلیل نیرو وارد برصفحه اتصال سوراخ دار آباکوس abaqus-13
آموزش تحلیل نیرو وارد برصفحه اتصال سوراخ دار آباکوس abaqus-13
آموزش تحلیل نیرو وارد برصفحه اتصال سوراخ دار آباکوس abaqus-13

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
آموزش تحلیل نیرو وارد برصفحه اتصال سوراخ دار آباکوس abaqus-13