در این آموزش صورت مساله مورد تحلیل در نرم افزار اباکوس را مشاهده میکنید که هدفمان تعیین شبیه سازی تغییر شکل آن بعد از اعمال چنین بارگذاری روی فریم مطابق شکل میباشد ما در فیلم تکنیک استفاده از دستور set برای تحلیل را در اباکوس اموزش خواهیم داد و همچنین المان های بیم تری دی مشینکو و تری اولر برنولی و کاربرد ان را در این مساله به شما آموزش خواهیم داد

برای دیدن تصاویر بیشتر کلیک کنید روی تصویر

مدت زمان آموزش این فیلم 14 دقیقه

 

 

آموزش نرم افزار abaqus تحلیل فریم تحت بارگذاری گسترده
آموزش نرم افزار abaqus تحلیل فریم تحت بارگذاری گسترده
آموزش نرم افزار abaqus تحلیل فریم تحت بارگذاری گسترده
آموزش نرم افزار abaqus تحلیل فریم تحت بارگذاری گسترده

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
فیلم آموزش تحلیل تیر تحت بار گسترده در نرم افزار اباکوس abaqus