در این آموزش به مبحث مکانیک شکست در نرم افزار آباکوس می پردازیم و شروع یک ترک را در نرم افزار آباکوس باهم مدل میکنیم

مدت زمان آموزش این فیلم 6 دقیقه

 

 

آموزش شبیه سازی رشد ترک در آباکوس
آموزش شبیه سازی رشد ترک در آباکوس
آموزش شبیه سازی رشد ترک در آباکوس
آموزش شبیه سازی رشد ترک در آباکوس
آموزش شبیه سازی رشد ترک در آباکوس

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
آموزش شبیه سازی رشد ترک در آباکوس