در این آموزش ما از انواع مدل ترک نوع کششی آن را مدل خواهیم کرد ما در درس اجزا ماشین سه نوع ترک که بصورت کششی یا لغزشی یا پارگی ایجاد میشوند را گفته ایم که روی این فیلم از این سه نوع ایجاد ترک نوع کششی آن را مدل خواهیم کرد ما روی این فیلم دقیقا مقادیر k ضریب شکست چقرمگی شکست و فرمول های مورد نیاز برای تحلیل را بیان خواهیم کرد بعد از بدست آمدن نتایج تحلیل مقادیر k را بصورت پلات به نشان می دهیم

مدت زمان آموزش این فیلم 13 دقیقه

 

 

آموزش شبیه سازی مدل ترک کششی در آباکوس
آموزش شبیه سازی مدل ترک کششی در آباکوس
آموزش شبیه سازی مدل ترک کششی در آباکوس
آموزش شبیه سازی مدل ترک کششی در آباکوس

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
آموزش شبیه سازی مدل ترک کششی در آباکوس