در این آموزش میخواهیم مقادیر جابجایی و تنش ها را تحت فشار بارگذاری نشان داده شده به نیمه پایینی استوانه سوراخ دار به کمک نرم افزار اباکوس حساب کنیم که در این فیلم آموزشی ما نحوه مش زدن صحیح روی این مدل را با استفاده از دستورات مربوطه به شما آموزش می دهیم و همچنین نحوه نقطه گذاری روی مدل برای زدن پارتیشن های اضافی نکته مهم این تمرین این است که شما باید حتما ترفند نحوه بارگذاری روی نیمه پایینی مدل را بدانید والا نمیتوانید شرایط تحلیل را انجام دهید که در این مثال ما بصورت کاربردی این نکته را به شما توضیح داده ایم در این فیلم ما تفاوت بین نتایج نشان داده شده در صفحه گرافیکی و نتایج قسمت report را برای شما بیان خواهیم کرد

مدت زمان آموزش این فیلم 13 دقیقه

 

 

آموزش شبیه سازی فشار روی نیمه استوانه ای پایین اتصال یکسر گیردار در نرم افزار اباکوس
آموزش شبیه سازی فشار روی نیمه استوانه ای پایین اتصال یکسر گیردار در نرم افزار اباکوس
آموزش شبیه سازی فشار روی نیمه استوانه ای پایین اتصال یکسر گیردار در نرم افزار اباکوس
آموزش شبیه سازی فشار روی نیمه استوانه ای پایین اتصال یکسر گیردار در نرم افزار اباکوس
آموزش شبیه سازی فشار روی نیمه استوانه ای پایین اتصال یکسر گیردار در نرم افزار اباکوس
آموزش شبیه سازی فشار روی نیمه استوانه ای پایین اتصال یکسر گیردار در نرم افزار اباکوس
آموزش شبیه سازی فشار روی نیمه استوانه ای پایین اتصال یکسر گیردار در نرم افزار اباکوس

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
آموزش شبیه سازی فشار روی نیمه استوانه ای پایین اتصال یکسر گیردار در نرم افزار اباکوس